A jak masz ochotę wstawić nasz baner na swoją
stronę, zamieść na niej poniższy biały kod:

<div align="center"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="66"
align="absmiddle"> <param name=movie value="http://www.jaromi.com/strony/pods/link/flowers.swf"> <param name=quality
value=high> <param name=bgcolor value=#000000> <embed src="http://www.jaromi.com/strony/pods/link/flowers.swf"
quality=high bgcolor=#000000 width="468" height="66" align="absmiddle" type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed> </object> </div>

Nasz baner wygląda tak: