Autorem tej mini powieści
czyli wyciągnięcia historii zespołu
Blues Flowers z pomroku dziejów
jest Robert Grześkowiak!